desc
desc

Vi tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift samt regnskap

Hvem er vi?

Argo revisjon er et revisjons-og rådgivningsselsskap med hovedkontor i Førde, Sogn og Fjordane. Vår strategi er at lokal forankring og nærhet til kunden, sammen med god service og høy faglig kvalitet, skal gi et konkurransefortrinn.

Finn ut mer

Våre hovedtjenester

Enten du driver en liten virksomhet eller et større foretak: Revisjon er en kvalitetssikring – se den som en årlig helsekontroll av din virksomhet. Ditt selskap får et kvalitetsstempel. Det fremmer forretningsdriften og relasjoner.

 • Revisjon
 • Regnskap
 • Rådgiving
Mer om våre tjenester
computer

Revisjon gir deg

 • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre som du er avhengig av
 • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen
 • Kvalitetssikring av skatte- og avgiftsrapporteringen. Bli trygg på at du får det riktig!
 • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskapet og selvangivelsen
 • Liten risiko for at eiere og lederen får ubehagelige overraskelse.
 • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger
 • Enkel tilgang på en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten

Lovpålagt revisjon

Et aksjeselskap må ha revisor dersom det er morselskap eller overskrider en av disse grensene:

 • Årlige driftsinntekter på 5 millioner kroner
 • Balansesum på 20 millioner kroner
 • 10 ansatte

Revisjon gir troverdighet

Å ha en dyktig revisor betyr at du kan konsentrere deg om å drive virksomheten og at du kan kjenne deg tryggere på dine avgjørelser.

 • du får hjelp til å begrense risikoen
 • Vi hjelper deg til å få bedre kontroll med virksomheten
 • Feil og uheldige beslutninger vil oftere bli oppdaget og kan rettes
 • Revisjon setter deg bedre i stand til å unngå fallgruver og utnytte muligheter

Rådgiving

Vi har bred erfaring og solid kompetanse Våre tjenester omfatter:

 • Teknisk bistand med utarbeidelse av årsregnskap med noter og ligningspapirer
 • Bekreftelser
 • Fusjon/fisjon
 • Verdsettelse av selskaper
 • Kjøp/salg av selskaper
 • Skatte- og avgiftsplanlegging
 • Rådgivning for privatpersoner

Regnskap

Vi kan tilby et bredt spekter av regnskapsrelaterte tjenester. Våre tjenester omfatter:

 • Bokføring
 • Lønn
 • Fakturering
 • Merverdiavgift
 • Rapportering

Andre revisjonstjenester

Selv om du er kommet til at selskapet ikke har behov for å få årsregnskapet revidert, kan det være nødvendig å få en uavhengig kvalitetssikring av årsregnskapet og /eller prosesser og rutiner i tilknytning til regnskapsrapporteringen.

Forenklet revisjonskontroll av regnskap

En forenklet revisorkontroll er en overordnet gjennomgåelse av regnskapet utført av en uavhengig revisor, men er ikke så omfattende som en revisjon. Tjenesten er godt egnet for deg som har behov for en kvalitetssikring av årsregnskapet, men ikke med den graden av sikkerhet som en revisjon gir.

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap er godt egnet for deg som har behov for en uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet som varebeholdning, kundefordringer eller lignende, men som ikke trenger den tryggheten som revisjon av hele regnskapet gir. Tjenesten vil kunne gi styret og eierne nødvendig trygghet for verdsettelse og eksistens av viktige regnskapsposter. Det vil også kunne bidra til nødvendig tillit hos selskapets långivere og øvrige forretningsforbindelser.

Revisorutarbeidelse av regnskap

Revisorutarbeidelse av regnskap gir deg kvalifisert hjelp til utarbeidelse og presentasjon av årsregnskapet i henhold til regnskapslovens regler og en uttalelse fra revisor om arbeidet som er utført. Tjenesten er godt egnet for deg som har god kontroll og liten risiko knyttet til grunnlaget for det endelige årsregnskapet, men trenger kvalifisert hjelp til utarbeidelsen av det offisielle årsregnskapet.

Kontakt oss i dag!

Uavhengig av hvilken tjeneste du velger vil revisor alltid avgi en skriftlig uttalelse. Uttalelsen kan vedlegges regnskapet som selskapet sender til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører.

Telefon: Telefon 954 91 220 | E-post: stig.strand@argorevisjon.no